bet 777

SCHADE Lagertechnik

bet 777 bet 777
bet 777 bet 777
Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
Các kho lưu trữ được thiết lập trong không gian chật hẹp nhưng cần xử lý công suất cao được gọi là kho tròn. SCHADE đã giúp thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực này và có thể chứng minh tài liệu tham khảo tuyệt vời trên toàn thế giới.
Kho dài được sử dụng rất thường xuyên nếu như có nhu cầu lưu trữ khối lượng lớn vật liệu khối giữa các bước quy trình riêng lẻ. Ngoài ra các cơ sở đệm như vậy thường được sử dụng để đồng nhất hóa hoặc pha trộn các sản phẩm khác nhau. 
 
Hệ thống kho chứa có mái che có sẵn lên tới 800.000 tấn và tương đương với 1.000.000 m3 của một tòa nhà. Các kho chứa ngoài trời chỉ bị giới hạn bởi chiều dài của không gian có sẵn. Các kho dự trữ có thể đạt chiều rộng hơn 65m. Tùy thuộc vào để vật liệu ở kho tròn hay kho dài mà các máy móc phù hợp liên quan đến dự án sẽ được cung cấp.
 
Heinrich Aumund là một trong những người tiên phong trong việc phát triển các toa xe có cơ cấu lật. Ông đã đăng ký bằng sáng chế đầu tiên trên một thiết bị như vậy vào đầu năm 1929. Kể từ đó, các yêu cầu dỡ hàng của xe ngựa đã phần nào thay đổi đáng kể. Xử lý linh hoạt với các loại toa xe khác nhau cũng là một tính năng gần như hoạt động hoàn toàn tự động.
Cùng với khách hàng của mình, các chuyên gia hệ thống lật toa của SCHADE tìm kiếm giải pháp tối ưu trong từng trường hợp cho vật liệu, khối lượng và tình hình địa phương.
Xem thêm
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16