bet 777

Nồi

Reiners + Furst chỉ sử dụng thép làm vòng bi được tôi cứng theo chất lượng 100Cr6 cho tất cả các sản phẩm Nồi.
Mỗi sản phẩm Nồi của R+F được sản xuất theo công nghệ tiện LOOP® độc đáo, đây là một cải tiến để sản xuất ra Nồi với độ chính xác cao nhất trong ứng dụng kéo sợi. Bề mặt làm việc của Nồi được thiết kế với độ chính xác mà không có quy trình tiện nào khác làm được.
Trên thế giới, R+F là nhà sản xuất duy nhất sản xuất Nồi bằng công nghệ LOOP®:
  • LOOP® là công nghệ do R+F phát triển.
  • LOOP® sản xuất ra Nồi có với độ chính xác cao nhất.
  • LOOP® đảm bảo độ chính xác chất lượng bề mặt của tất cả các Nồi giống nhau.
  • LOOP® đảm bảo kiểm soát 100% chất lượng.
R+F có các điều kiện tốt nhất để liên tục cải thiện bề mặt Nồi trong quá trình tiện. Với động lực liên tục tối ưu, R + F luôn luôn đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn, ngay cả đối với các yêu cầu đòi hỏi công nghệ khắt khe nhất.
R+F cung cấp 3 chất lượng Nồi cho các ứng dụng và điều kiện vận hành khác nhau:
  • Champion
  • Turbo
  • CeraDur
Việc lựa chọn chất lượng Nồi phù hợp phụ thuộc chủ yếu vào kế hoạch kéo sợi cũng như mong muốn tốc độ cọc có thể đạt được và tuổi thọ mong muốn của Nồi và Khuyên.
Xem thêm
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16