bet 777

GEBR. PFEIFFER (CHLB Đức)

Hoàn thành mọi nhiệm vụ - Truyền thống từ năm 1864
Là một công ty gia đình có trụ sở chính tại Kaiserslautern, Đức, Gebr. Pfeiffer đã đi tiên phong trong việc phát triển công nghệ nghiền, tách, sấy khô, làm mịn và nung hiện đại trong hơn 150 năm qua. Phương châm của Gebr. Pfeiffer: phát triển bền vững hơn là thành công trước mắt. Kết quả đạt được: các nghiên cứu mới luôn nằm trong các bảng xếp hạng hàng đầu của các chuyên gia trong ngành công nghiệp.
Khẩu hiệu của Gebr. Pfeiffer – Hoàn thành nhiệm vụ, có ý nghĩa:
  • Sản phẩm và dịch vụ đáng tiền – Đầu tư mang lại kết quả
  • Kiến thức và kinh nghiệm từ người dẫn đầu công nghệ trong ngành – Phát triển mạnh mẽ
  • Các giải pháp tổng thể hiệu quả và tin cậy – Tuân thủ lời hứa
  • Dịch vụ vượt trội trên toàn thế giới – Thấu hiểu, tận tâm phục vụ
  • Một đội ngũ mạnh trên mọi lĩnh vực – Lực lượng nhân viên tốt nhất
Công ty Vũ Minh bắt đầu hợp tác với Gebr. Pfeiffer từ năm 2018.
Website Gebr. Pfeiffer bet 777

bet 777
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16