bet 777

AUMUND (CHLB Đức)

Chúng tôi truyền tải chất lượng
AUMUND là một tập đoàn hoạt động toàn cầu trong nhiều ngành công nghiệp, là chuyên gia trong lĩnh vực thiết bị vận chuyển và kho chứa các loại vật liệu rời với các đặc tính khác nhau. Gần 24,000 thiết bị có công nghệ tinh vi và cực kỳ đáng tin cậy đã được lắp đặt trên toàn cầu.
Mức độ tùy biến sâu rộng cho từng khách hàng riêng biệt là một trong những yếu tố chính để đưa tập đoàn AUMUND trở thành nhà cung cấp dẫn đầu thế giới trong ngành của mình.
Các công ty sản xuất của AUMUND có các thương hiệu chính, AUMUND Fordertechnik GmbH, ở Rheinberg - Đức, SCHADE Lagertechnick GmbH, ở Gelsenkirchen - Đức, và SAMSON Materials Handling Ltd., ở Ely - Anh, TILEMANN GmbH, ở Essen - Đức, được kết nối với hai công ty dịch vụ, AUMUND Group Field Service GmbH và AUMUND Logistic GmbH ở Rheinberg để tạo thành tập đoàn AUMUND.
Việc kinh doanh toàn cầu của các công ty sản xuất trên được điều hành bởi hai mươi văn phòng bán hàng, đặt ở khắp Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ, Châu Á. Khách hàng còn được hỗ trợ về dịch vụ và phụ tùng từ trung tâm chiến lược ở Đức, HongKong, Mỹ, Brazil và Saudi Arabia.
Công ty Vũ Minh bắt đầu hợp tác với Aumund từ năm 2005.
Website Aumund bet 777

bet 777
bet 777
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16