bet 777

ASSALUB (Thụy Điển)

Chuyên gia về thiết bị bôi trơn trung tâm và kiểm soát chất bôi trơn
Assalub có hơn 90 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và sản xuất các thiết bị bôi trơn định lượng.
Assalub ngày nay cùng với loạt các sản phẩm của nhà sản xuất hàng đầu vùng Scandinavia về máy bơm, thiết bị và các hệ thống hoàn chỉnh để kiểm soát hợp lý chất bôi trơn và tự động hóa bôi trơn trung tâm cho tất cả các ngành công nghiệp. Một bộ phận ngày càng tăng của doanh nghiệp là lập dự án và cung cấp các công trình chìa khóa trao tay hoàn chỉnh.
Sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp độ tin cậy về dịch vụ, tuổi thọ cao cùng với dịch vụ tốt và giao hàng đáng tin cậy là nguyên tắc chỉ đạo của công ty. Luôn nhận thức sâu sắc về các yêu cầu, nhu cầu và kinh nghiệm của các khách hàng làm nên sự phát triển không ngừng, đổi mới các sản phẩm và tăng trưởng phạm vi của sản phẩm.
Công ty Vũ Minh bắt đầu hợp tác với Assalub từ năm 2000.
Website Assalub bet 777

bet 777
bet 777
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16