bet 777

Khuyên

Đối với chất lượng của các sản phẩm Khuyên, Reiners + Furst chỉ sử dụng thép hợp kim hóa cao và chịu mài mòn để sản xuất.
Chất lượng làm việc của Khuyên được quyết định chủ yếu bởi sự hình thành lớp màng xơ bôi trơn và sự trượt tương đối giữa khuyên và nồi. Ngoài việc hình dạng khuyên phải được thiết kế chính xác phù hợp với biên dạng Nồi thì việc xử lý bề mặt khuyên cũng cực kỳ quan trọng đối với chất lượng của sợi.
Bốn yếu tố sau đây vai trò quan trọng đối với một sản phẩm khuyên hoàn hảo:
  • Thép chất lượng cao và chịu mài mòn.
  • Hình dạng của khuyên được thiết kế chính xác với biên dạng của Nồi.
  • Biên dạng, hình dạng và bề mặt dây thép biến động không đáng kể.
  • Bề mặt thép được tinh luyện cao cho chất lượng sợi ổn định và kéo dài tuổi thọ nhất có thể.
Reiners + Furst cung cấp các kiểu khuyên được thiết kế cho tất cả các chất lượng sợi và các loại nồi khác nhau: mặt cắt dây thép tối ưu, hình dạng phù hợp và bề mặt bền chắc.
Xem thêm
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16