bet 777

Khăn giấy, Tã giấy

Habasit cung cấp băng tải dây đai cho các qui trình sản xuất khăn giấy, tã giấy đảm bảo chất lượng và các yêu cầu về an toàn vệ sinh.
bet 777 bet 777

bet 777

bet 777
Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
Băng tải vận chuyển máy cuộn, máy cắt
Băng tải vận chuyển máy cuộn, máy cắt
Băng tải vận chuyển máy cuộn, máy cắt
Băng tải vận chuyển máy cuộn, máy cắt
Dây đai truyền động roller máy cuộn giấy, cắt giấy
Dây đai truyền động roller máy cuộn giấy, cắt giấy
Xem thêm
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16