bet 777

Dịch vụ kỹ thuật cho máy nghiền Pfeiffer

bet 777
  • Lắp đặt và vận hành thử
  • Dịch vụ kỹ thuật
  • Kiểm tra máy/Phân tích nguyên liệu
  • Hợp đồng dịch vụ, kiểm tra và bảo trì
  • Cung cấp phụ tùng thay thế
  • Nâng cấp và hiện đại hóa
  • Các khóa đào tạo
  • Hỗ trợ khẩn cấp (ví dụ trường hợp nhà máy phải dừng sản xuất)
Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
Sẵn sàng để nghiền
Hệ thống mô – đun cho việc gia nhập thị trường ngay lập tức

 
Mạnh mẽ hơn
Tối ưu sự sẵn sàng

 
Xem thêm
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16