bet 777
Dịch vụ kỹ thuật

Lắp đặt hệ thống bôi trơn tự động cho vành răng hở

  • Tư vấn thiết kế và thực hiện lắp đặt toàn bộ hệ thống bôi trơn tự động Assalub ngoài hiện trường.
  • Thực hiện nhanh chóng, chính xác và không phải dừng máy.
  • Tính toán và điều chỉnh lượng bôi trơn tối ưu.
  • Hướng dẫn điều chỉnh và vận hành hệ thống.
bet 777
bet 777
bet 777

 
Dịch vụ khác
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16