bet 777

Bơm mỡ nhiều đầu ra FEM, FLM

 
bet 777
Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
Bơm loại FLM có từ 1–6 đầu ra, phù hợp với hệ thống bôi trơn nhỏ với lượng mỡ lên đến 0.55 cm3 /phút/ đầu ra, với áp suất phản hồi không quá 50 bar. Với bộ chia cho mỗi đầu ra có thể lên đến 10 điểm bôi trơn, tùy thuộc vào yêu cầu mỡ của vòng bi. Thiết kế tối ưu và linh kiện chất lượng cao làm cho bơm FLM được sử dụng tin cậy cho hệ thống bôi trơn tự động với số lượng điểm bôi trơn nhỏ.
Bơm mỡ Assalub kiểu FEM có 1 đến 12 đầu ra là loại to và khỏe hơn loại FLM, được sử dụng cho bơm mỡ với yêu cầu lưu lượng lên đến 1.4 m3/ phút cho mỗi đầu ra, với áp suất phản hồi lên đến 250 bar. Khi sử dụng với các bộ chia mỡ bơm FEM có thể sử dụng để bơm bôi trơn cho rất nhiều điểm.
Xem thêm
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16