bet 777

Bình bơm mỡ tự động ChronoLube

Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
Bình bơm mỡ tự động OKS ChronoLube với các tính năng cải tiến.
Hệ thống đã được chứng minh chính xác hơn, thân thiện với người dùng và hiệu quả hơn.
Hệ thống ChronoLube bao gồm ChronoLube Drive, một thiết bị bôi trơn cơ điện và hộp bôi trơn có thể thay thế, tự động cung cấp dầu hoặc mỡ cho các điểm bôi trơn - theo đúng liều lượng và vào đúng thời điểm. Điều này cho phép chất bôi trơn cũng được cung cấp cho các điểm bôi trơn khó tiếp cận.
Xem thêm
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16